Fjällfisk - Ädelfisk - Ekologisk fisk - Bra mat!

ädelfisk

Status[1]

Ekologisk status

image Hög

Kemisk status (exkl. kvicksilver)

image God

   Miljöproblem[2]

Försurning

image Nej

Övergödning

image Nej

Miljögifter (exkl. kvicksilver)

image Nej

Främmande arter

image Nej

Flödesförändringar

image Nej

Kontinuitets­förändringar

image Nej

Morfologiska förändringar

image Nej2019 © Torbjörn Juuso Foto: Mavasjaure
076-2911865
kundservice@webbcentralen.se